Αμπελώνες

Σχεδόν τέσσερις χιλιετίες με Σαββατιανό.

 

Στην περιοχή των Μεσογείων στην Αττική, η ποικιλία Σαββατιανό έχει ιστορία σχεδόν 4.000 χρόνων.

Οι οικογενειακοί αμπελώνες ξεπερνούν τα 100 στρέμματα. Είναι γραμμικοί, αναρριχώμενοι με διαμόρφωση πρέμνων διπλό Royat, χαμηλής στρεμματικής απόδοσης.

Οι ποικιλίες είναι κυρίως το Σαββατιανό αλλά και ο Ροδίτης και η Μανδηλαριά.

Το έδαφος γενικά είναι αμμοαργιλώδες (SC), ελαφρά αλκαλικό.

Το κλίμα είναι εύκρατο, μεσογειακού τύπου με θερμά και ξηρά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες.